ក្បាលទំព័រ

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Zoomroom Designs Co., Limited ។

អាសយដ្ឋាន

បន្ទប់ 118 អគារ D លេខ 79 ផ្លូវ Jinyi តំបន់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យា Xiaoshan ទីក្រុង Hangzhou ខេត្ត Zhejiang

ទូរស័ព្ទ

០៥៧១៨២៥១៣៦៦៩

១៨៩៥៨១៧០១៨២